Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 30/06/2007
 DÂN TIỀN GIANG BIỂU TÌNH
TRÒ CHUYỆN VỚI “VONG“ CỦA HỒ CHÍ MINH
QUA 1 NHÀ NGỌAI CẢM BỘ MÔN CẬN TÂM LÝ
 
Tuần này sau khi Bộ công an ra sức bắt giữ các đầu mối phát sinh ở ngay tỉnh Nghệ An , quê Bác khi họ phát hiện các lớp tập huấn về dân chủ nhân dân đã được các nhà dân chủ trong nước can đảm tổ chức tại đây . 

Điều hết sức buồn cười là trong lúc dân ta vì quyền dân sinh dân chủ tranh đấu quyết liệt với chính quyền cộng sản thì các báo chí trong nước đua nhau tâng bốc các nhà ngọai cảm – một thứ mà cộng sản ghét cay ghét đắng , từng được Trường Chinh chỉ trích thậm tệ : đó là cái mà họ gọi là mê tín dị đoan , một thuốc độc dược làm ành hưởng để thế chế chính trị cộng sản cùng với độc dược tôn giáo mà không hề bị ban tuyên huấn TW nhắc nhở . 

Sẵn lợi dụng dịp này  bà con ta triệu ông ngọai cảm Dương quốc Hùng , 1 trong 10 nhà ngọai cảm từ Hà Nội vào Sài Gòn , mang nghĩa là tìm mộ liệt sĩ , nhưng sau khi thuyết phục , có người đã nhờ ông ngọai cảm từng vẽ hình Vua Quang Trung qua “vong hồn“ xin được trò chuyện với “vong“ của Bác . 

Kết quả là ông Hùng ta qua làn khói thuốc đã gặp được “vong“ Hồ và “vong“ chỉ để lại lời giải thích rất xấu hổ cho việc làm của bản thân , tiên đóan về hậu vận của quốc gia như sau : 

Hỏi : “vong“ Bác có thể cho biết chế độ mà vong dựng lên sẽ tồn tại hay không ? 

Trả lời : Sẽ không thể tồn tại , vị hiện nay sự hiểu biết mà tôi đã lợi dụng kiến thức hiểu biết kém cỏi của nông dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống ngọai xâm vẫn còn , quá khứ và tri thức của một bộ phận con cháu của những người từng tôn thờ tôi, sự ngộ nhận về hình ảnh lãnh tụ cần có trong cuộc chiến tranh vẫn còn , vì vậy mà chế độ còn sống những năm tháng cuối cùng là như thế . Thế hệ kế tiếp sẽ không cho phép. 

Hỏi : Ai buộc “Vong“ nằm trong lăng kính dù không muốn , ai đã giết “vong” ? 

Trả Lời : Lê Duẩn , hắn ta đã tước tất cả quyền lực của tôi từ rất lâu , tôi biết nằm trong lăng kính,gây tốn kém cho quốc gia không biết bao nhiêu mà kể là điều xẩu hổ ,sau này tôi sẽ về lại với mảnh đất đã sinh ra tôi . 

Hỏi : Vong giúp gì cho những người nông dân khốn khổ này được không ? 

Trả Lời : Hãy tranh đấu như Nguyễn An Ninh , Phan Chu trinh từng làm , họ sẽ thành công . 

Hỏi : “vong” vẫn chưa đầu thai ? 

Trả Lời : Tội tôi nhiều dù công cũng lớn , quá nhiều người vì tôi mà bị bức hại , tôi phải lãnh hậu quả này và con cháu của tôi nữa … 

Nói đến đây , nhà ngọai cảm bổng thấy hình ảnh của Vong Hồ mờ dần do có quá nhiều vong linh khác kêu gào thảm thiết … 

Trụyện thật , đã xảy ra ở quận Phú Nhuận , sát bên tòa nhà Văn Phòng quốc hội phía Nam . Bạn có tin hay không ? 

Trang Bìa