Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 01/07/2005
 THAM NHŨNG CỦA CỘNG SẢN
ÐO BẰNG ÐIỆN KẾ 
 
Với vụ giám đốc sở điện lực Sai Gòn cấu kết với bọn gian tham móc điện kế dỏm làm hao hụt 25% và tăng tiền đóng điện của dân chúng đang làm cho dư luận rất bất bình . 

Người ta đặt câu hỏi vì sao thay vì tổ chức những cuộc thi RoBotCom tốn kém chẳng ra gì , chẳng đem lại lợi ích thiết thực nào thì nên tổ chức những cuộc thi phát kiến những đo kế để đo độ tham nhũng của bọn cộng sản . 

Như vậy có hay hơn không ? . 

Nguồn vốn vay của nước ngoài không thể để bọn độc tài tham quan đó làm gì thì làm được ! . 

Dân chủ cơ sở là gì khi dân không thể biết vì sao tôi đóng tiền điện cao? vì sao tôi phải chịu thuế cao vô lý ? . 

Cần phải có những kế biểu do dân thành lập, phối hợp với phong trào dân chủ trong ngoài mà cảnh báo và ngăn chận tích cực sự lộng hành của cộng sản hiện nay . 

Trang Bìa