Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 04/072007
 NÔNG DÂN CỦA CỘNG SẢN
NÔNG DÂN CỦA CHÚNG TA
 
Chưa bao giờ người nông dân bất bình với cộng sản như ngày nay . Dù thế nào đi nữa thì nông dân hiện nay vẫn là người có thu nhập thấp nhất, khổ cực nhất ,thế nhưng họ lại bị cộng sản chèn ép nhất . 

Nông dân trước năm 1975 bị cộng sản lợi dụng chiêu bài cấp ruộng, công bằng xã hội , lòng yêu nước nên họ dốc sức , nay thì rõ mười mươi . Nông dân không có nghĩa lý gì , cũng chẳng đem lại lợi ích chính trị gì cho người cộng sản . 

Vì thế mà nếu họ ru ngủ hay đem lại lợi ích cục bộ cho nông dân , cũng là một hình thức mà họ đang đổ tiền cho người dân tộc ở Cao nguyên , chính quyền cộng sản đưa điện, lo đường xá , thậm chí miễn học phí cho người dân tộc . 

Có phải họ lo hay thương cho Cao nguyên? Không , chẳng qua họ sợ mồi lửa tranh đấu từ nơi đó . 

Với Nông dân , nếu làm như trên Cao nguyên thì không thể , mà giải quyết cho đúng chính sách xoa dịu sau khi “hợp tác hóa ruộng đất“ thì đụng đến quyền lợi cán bộ ủng hộ đảng . 

Nếu giải quyết chính sách ruộng đất theo đúng chủ nghĩa tư hữu thì chính trị cộng sản không còn nữa . 

Những sai lầm mà cộng sản đã mắc phải đang tạo tiền đề rất tốt cho việc giành lại giai cấp nông dân cho phong trào dân chủ của chúng ta . 

Trang Bìa