Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 05/07/2006
 PHÂN TÍCH VAI TRÒ “ÐỆM”
CỦA TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ 
TAY CHƠI ÐỘC TÀI HỌ NÔNG MUỐN GÌ ?
 

Phải cần nói là vai trò mà cánh bảo thủ trong đảng lần này ra tay khá sắc sảo , đó là muốn mượn danh tân chủ tịch nước – Triết để làm vai trò đệm, là bước chuyển tiếp cho việc thôn tính của Bắc Kinh với các thành phần trẻ, muốn bạo loạn để lật chế độ già nua phản dân hại nước CS này . 

Bịnh thật mà hồ sơ bịnh lý ở Singapore và Úc , nay được tình báo CSVN xem như bí mật quốc gia , đã bị chúng tôi khui ra vài tháng trước cho biết : Triết không hề bịnh tiền liệt tuyến như dư luận , mà bịnh của Tríết là nan y : chứng ung thư . 

Vì vậy , tay chơi Nông khá giỏi khi sắp Phú Trọng ở vai trò soạn chính sách , cân bằng thậm chí truất quyền tân chủ tịch nếu Triết lộng hành . Thế nhưng thế sự đời mấy ai biết . Cái thòng lọng cũng đến từ chính tân chủ tịch này . 

Khi Triết qua đời trong thời gian ngắn sắp tới . Cuộc chính biến hay biến thể kinh tế sẽ khiến nền dân chủ có cơ may thoát ra bàn tay phù thuỷ của Nông . 

Những cuộc chơi của nhà độc tài này , chẳng qua là cố niú kéo thời gian, cho đến khi, quyền lợi cuả hai phe gần cân bằng thì cách mạng sẽ đến . 

Người dân cũng phán đoán là thủ tướng Dũng trọng phần kinh tế và nhân sự hơn là đâú đá nhân sự và quyền lực . 

Ngườì chỉ đạo và ra chiến lược vẫn là Nông , với thế lực Bắc Kinh sau lưng . 

Trang Bìa