Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 19/07/2005
 GIÁM ĐỐC SỞ ĐIỆN LỰC SÀI GÒN
LÊ MINH HOÀNG CÓ CÔNG HAY CÓ TỘI ? 
 

Xin thưa đối với Hà Nội thi Hoàng ta công lớn hơn tội cấu kết với Tàu làm hàng gian về điện kế để bán cho bà con ta . 

Bởi lẽ nếu không có chuyện rầm trời của Hoàng cộng với chuyện nhàm tai Hai Chi , thì chắc có lẽ bà con ta sẽ chú ý đến sự kiện các nhân vật đối lập chính trị ở Việt Nam được bắt đầu “bị“ lộ diện hẳn hòi . 

Hiện nay thì A 25 và các PC vẫn nợ câu hỏi của Trần đức Lương, hôm nghe tình hình họat động dân chủ ở phủ chủ tịch , Lương hỏi thứ trưởng bộ công an : thằng Hòang là chuyện nhỏ , chuyện ở tòa lãnh sự Mỹ mới lớn , có thể dùng biện pháp nào để cho chúng nó không còn đường mà hội họp ? . 

Tay thứ trưởng ấp a ấp ùng , chẳng lẽ lại nói thẳng là viết đơn xin ông Bush ra lịnh cho lãnh sự Hoa Kỳ ở Sai Gòn không được quậy ? . 

Lương tỏ ra cực kỳ lo lắng : bên an ninh tình báo cho biết bọn dân chủ sẽ còn mạnh hơn vào năm sau vì chúng có thế lực sau lưng . 

Mấy ai biết được , thế và lực mà Lương nói chẳng phải xuất phát từ phe hậu cần nào ghê gớm , nó đi từ lòng dân mà ra . 

Hể cán bộ ăn tham , quất cho sạch .Hể cộng ra tay đàn áp , la cho lớn . 

Chia làm sao để bọn được ăn cắn bọn không được ăn và ăn vạ cả bọn cực đoan trong đảng . 

Dân họ đã biết cách làm . 

Trang Bìa