Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 19/07/2006
 Cần những dạng cấy
"phượng hoàng 3"
vào chữ TÂM của cộng sản VN.
 

Trong phong trào dân chủ gần đây trong nước có rất nhìều chuyện lý thú. 

Ví dụ như câu chuyên Dũng cà mau nhà ta lên thủ tướng thì tặng mừng thọ cho Trần Bạch Ðằng chữ “TÂM“ to tướng. 

Ý là Dũng ta cảm ơn nhà Ðằng chăng ?  

Cũng khó hiểu . 

Bởi lẽ trong những bài góp ý Ðảng của nhà phân tích gần liệt giường , có những đọan dân chúng trong nước đọc đến gật mình: 

đảng ta lấy quốc sách là chống tham nhũng , mà tham nhũng là bố của quan liêu , quan liêu là con đẻ của những thằng ăn căp , những thằng ăn cắp họp bè lại sinh ra băng ăn cướp ... mà bọn ăn cướp thì vô học...

Dân tình khi thấy chữ TÂM mới hết hồn: cha, cha, thế là lời cảnh cáo của bọn ăn cướp với nhà phân tích sao ? hay là lời khen ?. 

Thật khó hiểu nhưng vô cùng dễ hiểu với những người tạo ra chiến dịch “phượng hòang 3“ , chiến dịch mà sau này khi nước nhà thực sự dân chủ thì cộng sản mới hiểu nổi ai và người nào đã đưa chúng xuống mồ nhanh như vậy !!! 

Trang Bìa