Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 19/07/2007
 CÁI NHÌN CỦA SINH VIÊN TRONG NƯỚC:
TRƯƠNG VĨNH TRỌNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC
CĂN BẢN VẤN ĐỀ CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN NAY KHÔNG?
 
Sau khi người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam thống nhất hòa thượng Qủang Độ đến thăm bà con nông dân đòi đất đai đấu tranh vì quyền lợi tư hữu bị cướp trắng trơn do nhà cầm quyền cộng sản thi hành. Cuộc tranh đấu tạm gọi là “hòa bình“ của bà con nông dân như tiếp thêm sức mạnh . 

Tuần này , đi đâu dân ta cũng bàn về việc này . Nhất là khi truyền hình Hà Nội loan tin đích thân Trương Vĩnh Trọng họp ở Trung ương và bàn kế sách giải quyết triệt để vấn đề này . 

Theo sinh viên trong nước , bàn như Trọng chỉ là vẽ bánh để cho có ,còn để không còn nông dân Việt Nam đòi quyền sống dưới ách thống trị của chính thể cộng sản lấy lại tài sản của họ thì vô ích , bởi nếu trả lại tài sản từng lấy của nông dân thì đảng sẽ sống bằng cái gì với chính sách, sách lược chính trị hủ lậu ? 

Nhân dân hiện nay đã quá chán với chính thể lạc hậu của cộng sản ,nếu nay cộng sản mất thêm sự ủng hộ của nhóm đảng viên có quyền ,lợi từ đảng thì sự phản bội đảng là hiển nhiên . 

Vì thế cho nên ,Trọng có họp nghìn lần ,thì sự đối chọi giữa chính quyền cộng sản và nông dân vẫn mãi còn , bởi nó bị chia rẻ bằng chính sự băng họai của thể chế . 

Trang Bìa