Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 23/07/2005
 TÂN VĂN TRÊN SÀI GÒN TIẾP THỊ 
CHỈ NÓI VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔI SAO ? 
 

Người dân cả nước bình chọn bài viết của Tân Văn trên tờ báo Sai Gòn tiếp thị tuần này là bài viết khá hay về người tiêu dùng và quyền của người tiêu dùng . 

Tuy nhiên Như các bài báo khác ở trong nước được phát hành , bài báo không hề dám đụng chạm đến 1 từ rất quan trọng , đó là người tiêu dùng và quyền của họ chính là quyền của người dân . Ðã là dân thì vạn đại , cho nên , không thế lực nào có thể có quyền buộc họ , chí ít ra là im lặng . 

Cộng sản hiện nay qua vụ hàng trăm nghìn điện kế điện tử dỏm đang làm cái trò mà Hồ từng làm từ 1946, tức là hợp và chiều ý ra 1 quốc hội Ma , sau đó đứng trên cái quốc hội đó để thi hành quyền độc đóan . 

Có lẽ , quyền của người dân giống như một lọai thuốc mà cộng sản buộc phải uống để bụng no và quyền còn . Nhưng tệ hại cho cộng sản , đó là thuốc ngấm vào lục phủ ngủ tạng và không chịu hạ kiềm hỏa để bịnh nhận phải theo cộng , mà bịnh nhân thay vào đó là đòi dứt cơn bịnh. 

Vì lẽ đó , cái bịnh mất dân chủ của người tiêu dùng trở thành Dân đòi chính quyền mở dân chủ Thật cho họ . 

Ðó chính là cái Lý chính mà Hà Nội ra lịnh đóng của các của hàng internet trước 24 giờ . Họ sợ sex mạng hay sợ cái lớn hơn sự đồi trụy? 

Câu hỏi mà Tân Văn từng đưa ra trên trang 1 Søài Gòn tiếp thị đã trả lời rồi : Họ sợ dân làm chủ thật chứ không giả như họ mơ . 

Và thật tội nghiệp cho giấc mơ ấu trĩ của họ . 

Trang Bìa