Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 24/07/2007
 BẾN TRE VÀ ĐỒNG BẰNG SẼ NỔI SÓNG
 
Nông dân , chúng ta phải đi từ nông dân và làm thức tỉnh nông dân nếu muốn cách mạng dân chủ nổ ra . 

Việc cộng sản dùng biện pháp quyết liệt khi gom nông dân và trả họ lại nguyên quán không những không làm chấm dứt cội nguồn của cách mạng mà còn thổi thêm ngọn lửa bên trong nó . 

Bây giờ , không những nông dân từng một thời chống Cộng sản chống cộng , mà nông dân từng làm du kích ,từng bị lợi dụng ủng hộ Hồ đã đứng trong hàng ngũ tranh đấu cho dân chủ . 

Gốc của nông dân là đất đai ,nhưng trả lời như chủ tịch tỉnh Bến tre trong cơn nóng giận là rất đúng bản chất ,trạng thái của chính quyền cộng sản ngày nay với vấn đề ruộng đất : không trả và không thể trả lại đất cho dân cày vì nếu như thế sẽ phá tan nền móng chính của cộng sản, đó là tính cào bằng để cai trị . 

Mà nếu không trả thì cơ hội cách mạng dân chủ sẽ rất gần , cận kề , vì tính đoàn kết, kế thừa của lực lượng công nhân kết hợp nông dân sẽ đến , nó tạo thành thùng thuốc súng , bộc phát không chỉ ở thành thị mà lan rộng toàn nông thôn . 

Việc làm của chúng ta hiện nay là : cung cấp thông tin thật và nhận định, hướng dân nông , công, thương kết hợp , tạo tiền đề tốt , bền vũng cho cuộc cách mạng dân chủ đã cận kề . 

Trang Bìa