Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 28/07/2005
 GIỚI TRẺ TRONG NƯỚC NGHĨ GÌ VỀ BÁC SĨ TRÂM , BIỆT ÐỘNG THÀNH KIỀU THU QUA TUYÊN TRUYỀN CỦA BÁO CHÍ TRONG NƯỚC? 
 
Chung quy , giới trẻ đọc những “gương “ của các người cộng sản đã mất hoặc đang oằn oại vì bịnh hiểm nghèo trên giường bịnh đều nghĩ : vậy họ hy sinh vì nước hay vì giai cấp thống trị của lãnh đạo cộng sản sắp đặt ? . 

Bao nhiêu năm qua , giới tuyên huấn của Hà Nội bao lần nhồi sọ là: Mỹ là kẻ ngoại xâm , giết người thế nhưng tập nhật ký của người con gái miền Bắc vẫn được những người lính Mỹ trân trọng , mong muốn của họ là chuyển đến người dân đã phải trải qua chiến tranh tâm trạng nhân văn của họ : chúng tôi chiến đấu vì tự do của chính chúng tôi và các bạn . 

Bởi lẽ , cho đến tận bây giờ , những người cộng sản đã đi qua cuộc chiến tranh có người nào dám khẳng định là họ chiến đấu để “cứu nước “ trong khi ngày nay , mục tiêu cộng sản và giữ nước mà đảng của họ từng tuyên xưng trái ngược hẳn với những gì đảng của họ đã làm . 

Cứu nước chống Mỹ sao lại dâng đất cho Trung cộng rồi bây giờ cầu xin Mỹ “đầu tư “ để tìm con đường sống ? . 

Nhìn tấm gương bà biệt động thành Kiều Thu mới nhận ra nếu bà ta không “quen “ được bạn tù ở Trung Ương , chắc gì bà ấy còn hơi sức mà sống , mà đi Bắc từ Nam để “thăm Bác “ , một thần tượng mà lỗi lầm khi cai trị cũng ngang , có khi hơn cả công của Bác . 

Liệu nếu thế giới này không thay đổi , để cho chủ nghĩa lý lịch , thích lấy của dân làm của "đảng “ tồn tại đến ngày nay thì Bác ở đâu ra để cứu ? . 

Cuộc cách mạng ở Thái Bình từng làm run chuyển Hà Nội , chắc những người viết bài nêu "gương “ hy sinh vì bị lợi dụng của Bác sĩ Trâm , bà Thu có nhớ chăng ? . 

Trang Bìa