Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 28/07/2006
 HỌ SỢ DÂN CHÚNG
HÔ KHẨU HIỆU LẮM !!!
 
Tháng này có rất nhiều vấn đề để tâm sự sinh viên.

Nào là tân Bộ trưởng Giáo dục bị sinh viên đánh giá là dân “làm trò“ , nào là dân chúng Bến Tre tràn ngập Sai Gon để độ lên đầu hàng nghìn cái nón lá có câu khẩu hiệu “PHẢI TRỪNG PHẠT BỌN THAM NHŨNG ỨC HIẾP DÂN NGHÈO“ . 

Nào là mới sáng nay ai ai cũng khá ngạc nhiên khi biết dân Nam Hàn còn chống cộng dữ dội lắm . Hàng triệu người dân Hàn quốc chăc cũng như hàng triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, biết trái biết phải, Nam Hàn thì tha bổng cho ông Nguyễn Hữu Chánh không phải vì sợ hiệp định , mà chính vì lý do của ông Chánh là lật đổ chế độ thối nát ,tham quyền như chế độ Bắc Hàn , có gì phải e dè sợ hãi . 

Khẳng khái chính là tinh thần, là ý thức hệ ngày nay của dân Nam và dân Hàn . Nếu bọn trung ương tập quyền và bọn cường hào độc tài ra sức cướp gia sản của dân ,thì dân có quyền tổ chức đấu tranh từ chính trị sang bạo động quyết liệt . KHÔNG AI CÓ QUYỀN NGĂN CẤM HỌ . 

Bởi vì thế , dân Bến tre đúng là đang làm cuộc thử nghiệm khởi nghĩa lần thứ 3 , sau nhiều cuộc vùng lên của Thái Bình, Tây Ninh … 

Chúng ta cũng thế , chúng ta đã và sẽ đứng về phía dân nghèo , vì vậy , không có hà cớ gì chúng ta phải sợ bạo quyền . 

Khi dân Bến Tre hô khẩu hiệu , chính là dân nghèo và chúng ta cùng khẳng định quyết tâm đó . 

Trang Bìa