Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 30/08/2005
 BÀN VỀ CHỮ “SẨY CHÂN LỠ MIỆNG“
CỦA HỒNG THÁI TRÊN TỜ AN NINH
THẾ GIỚI THÁNG 7
 
Giới trẻ trong nước đang để ý đến một hiện tượng : đó là có một số tay viết có nguồn gốc trong ngành công an chuyên “đánh” các văn nghệ sĩ có khuynh hướng ủng hộ dân chủ , chống độc tài trong và ngòai nước . 

Lợi dụng ngạch công an , họ toàn quyền thâm nhập, nhờ cơ sở lấy tin rồi trổ tài nấu nướng ra vẻ hiểu biết nguồn gốc của anh chị văn nghệ sĩ nào đó và sau đó là những màn kịch đấu đến cùng hay ra vẻ ngây thơ thương tâm đánh tâm lý những người có khuynh hướng đi theo các anh chị văn nghệ sĩ đó . 

Ví dụ Hồng Thái chẳng hạn , cái bang Hồng Thái này hết đánh Paris 77 , đến Khánh Ly , Thu Phương và nay thì đến Bằng Kiều . 

Tưởng cũng nhắc “nghề của chàng“ để câu cơm kiếm tiền độ nhật thì ai từng trải qua những năm lao tâm khổ tứ với cộng sản đều hiểu , chỉ có điều cái bang đó hay nói chữ , mà nói chữ không biết che chữ nên khi bà con ta đọc xong hỏi ngược lại thì “im“ là câu hay nhất . 

Chẳng là Tháng 7 này Hồng Thái ta bắn cho ca sĩ Bằng Kiều cái án là con nhiều dòng ,không yêu nước mình mà lại “sẫy chân lỡ miệng“ làm đau lòng dòng họ ?! . 

Không thấy ai đau , chỉ thấy bà con ta trong nước biết người biết việc hỏi lại anh Hồng Thái , thế các chủ trương chính sách của nhà nước ta chỉ sau 15 năm đem so ngược lại thì ai là kẻ “sẩy chân lỡ miệng“ nhỉ ? . 

Bà con ta nói : cộng sản tuyên bố giai cấp vô sản là giai cấp nắm chính quyền , do đó , các ông con trời từ thời Bác đến nay đều vô sản cộng vô học và tư tưởng đó kinh dị quá , nó tồn tại đến tận bây giờ , chỉ hỏi vụ một cái nhà , một miếng đất mà các ông đòi đến 3 giấy hồng , đỏ , xanh thì những kẻ ra lịnh cấp giấy đó có học hay vô học ?. 

Báo Thanh niên hôm nay đính chính : giấy xanh đã được hủy bỏ để nay chỉ còn một giấy : thế nói về giấy thôi đã thấy ở Việt Nam ta , vô số kẻ ngu “lỡ chân sấy miệng“, sao cỡ như Hồng Thái không chịu tu tâm dưỡng tánh mà xem lại , lại đi đánh anh bằng Kiều ở tận Mỹ nhỉ ? . 

Chính hành động của cộng sản đã nói lên họ là lọai người gì rồi . Sẩy 100 lần vẫn sẩy tiếp , lỡ 1000 lần vẫn lỡ nữa . Không Ngu và tham thì là gì ? 

Trang Bìa