Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 30/07/2007
 VỤ LYBIA LÀM CHÚNG TA SUY NGHĨ
VỀ CÁCH THỨC TẠO CÁCH MẠNG
DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM
 
Tin Lybia chính thức đòi Bungaria và EU bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân trẻ em bị nhiễm máu HIV 1 triệu đô la và đòi thành công, đăng trên báo Tuổi trẻ sáng nay khiến nhiều đồng bào ta ở trong nước suy nghĩ . 

Với các chính sách mị dân , sợ dân và xa dân hiện hay của chính thể cộng sản hiện nay, cộng sản sẽ rất sợ và không dám để cập nếu chúng ta xúc tiến các biện pháp chế tài , tung ra dư luận . 

Áp lực thật mạnh để chế độ cộng sản Việt Nam phải bồi thường mỗi gia đình nạn nhân của chế độ khi đi vượt biển, bị tịch thu tư gia , ruộng đất , mỗi gia đình bị tù oan sai , bị phân biệt lý lịch cho đến tận ngày nay những khỏan tìên bồi thường thật thỏa đáng. 

Chúng ta nên tạo nhiều hội đòan, chính thể , tập thể trong cũng như ngòai nước . Kết hợp nhau tranh đấu, đòi quyền lợi . Nông , công, thương , quyền lợi bị thiệt hại thì chính quyền cộng sản phải bồi thường. 

Nếu không , chúng ta dựa vào đó để lên tiếng và kết hợp cách mạng dân chủ nhân dân . Lybia đã cho chúng ta một bài học . 

Trang Bìa