Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày /08/2005
 LÁ THƯ CỦA TIẾN SĨ FEDERIC WHITEHURST
GỬI GIA ÐÌNH BÁC SĨ TRÂM LÀM THẾ HỆ
TRẺ XẤU HỔ CHO CỘNG SẢN HÀ NỘI
 

Có thể nói Hà Nội mà chính danh là ban văn hóa tư tưởng TW đang làm cái việc tự bên xấu mình khi cho phát hành các “tài liệu nhật ký, ký bút “ có tính cách ca ngợi anh hùng cách mạng của họ thời thập niên 1970. 

Trong nước , người ta hỏi nhau : vậy xin hỏi ông trưởng ban văn hóa tư tưởng của đảng : lý do gì để cho bác sĩ Trâm phải đụng chiến binh Mỹ trong buổi chiều chết chóc những năm 70 đấy ? phải chăng chính là để bảo vệ đảng , bảo vệ lãnh tụ và nhất là bảo vệ cái mà đảng lợi dụng từ , đó là từ đất nước . 

Khi lá thư ngài tiến sĩ với cương vị anh lính có mặt ở Việt Nam từ Mỹ xa xôi kia hỏi : tôi đến đây để làm gì ? thì gần như tuyệt nhiên nhân dân Việt Nam cũng hỏi cộng sản ngày nay : tôi chiến đấu để chống ai ? bảo vệ cái gì ? . 

Tại sao đảng tuyên bố là đảng chống bóc lột , ngày nay , đảng cho đảng viên làm chuyện bóc lột đó ? . Tại sao một đảng vì dân lại cấm không cho dân biểu tình tự phát ? vì dân hay vì quyền ? . 

Và còn hằng hà sa số các câu hỏi không lời đáp hay đúng hơn là đảng không dám trực diện để đáp , vì nếu đi đến cùng, chân lý mà dân tộc chúng ta buộc đảng phải trả lời là : khi nào quý ông bà ra đi để tránh đổ máu trong nay mai ? 

Thưa ngài tiến sĩ F. Whitehurst , nhân bản của con người tìm đến tự do chính là sự giữ gìn suốt 35 năm quyển nhật ký của một thế hệ như bác sĩ Trâm bị lợi dụng . 

Ngài và các bạn ngài luôn đứng trong trái tim của nhân dân Việt Nam , vượt qua chiến tranh , bóng đêm và mãi đem đến niềm tin của những thế hệ mới đang phán xét công bằng ông cha chúng . 

Trang Bìa