Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 04/08/2008
 VÀI NHẬN XÉT VỀ TÂM LÝ HIỆN NAY
CỦA BỘ MÁY CÔNG AN VN
 
Tâm lý của người công an viên và các thành phần bảo vệ bộ máy chính quyền CS hiện nay rất được hệ thống dân chủ trong và ngòai nước theo dõi rất sát . 

Theo nghiên cứu mới nhất , đồng lương tác động khá mạnh nhưng cái nguồn sa đọa của lớp cha chú trước làm tha hoá nhanh hơn giới trẻ tham gia ngành công an nhân dân . 

Do người đi trước không nêu gương nên thói quen có tiền và có lợi hơn là vì công việc chung , thói quen không cần ý kiến người dân mà chỉ chấp hành một cách không tin tưởng lệnh cấp trên làm bộ máy thừa hành mà người trẻ ở đất nước chúng ta trẻ hóa dần nhưng cũng vô tác dụng bảo vệ chế độ dần . 

Chúng ta nhận định không phải để tự mãn , mà chính là để có phương án cấy sâu tiến trình dân chủ , bằng các biện pháp dựa vào dân để giúp dân . Chất xúc tác đó không gì bằng giới trẻ và luồng tri thức dân chủ đi vào nó . 

Trang Bìa