Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 07/08/2008
 GIÁ XĂNG CÓ TẠO RA
CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM ?
 
Xin thưa là nếu giá xăng được cộng sản Việt Nam cố tình nâng lên bằng giá ở Singapore , chắc chắn dân chúng sẽ bạo động . 

Vì điều thậm vô lý trong muôn vàn cái vô lý dưới chế độ độc tài CS này là : tăng giá mà không bao giờ hỏi ý kiến dân chúng , và muốn làm gì thì tự tung tự tác làm . 

Gía xăng hiện nay là 19.000 , theo tờ Tuổi trẻ được dân chúng không đồng ý khi so sánh giá xăng VN với Singapore thì nếu giá nâng lên 25.000 , tức đã bằng giá ở Singapore, trong khi , mức sống ở Singapore cao gấp 6 lần Việt Nam . 

Hiện nay với giá 19.000 đã là cao gấp 3-4 lần mức sống ở Việt Nam , như vậy rõ ràng là : dân nghèo lại càng nghèo hơn vì họ bị đẩy thụt lùi 3 lần về sau mức sống hiện giờ . 

Gía xăng lại liên hệ chặt chẽ giá các mặt hàng khác , vì vậy mà cách mạng bạo động dễ xảy ra từ đây . 

Phong trào dân chủ chúng ta nên hiểu việc này . 

Trang Bìa