Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 08/08/2006
 TRÒ CHUYỆN "LẤY TỪ BI DIỆT HẬN THÙ" VỚI VÕ VĂN KIỆT HAY MUỐN LẤY TỪ BI DIỆT HẬN THÙ THÌ PHẢI LÀM GÌ ? 
 
Sau đại hội gần năm , thế mà chính sự trong dân về các câu cửa miệng của các ông thần máy lạnh lãnh đạo cộng sản vẫn được chê chéo miệng . 

Riêng tay Mạnh thì bị dân đặt cho biệt danh là “hội chứng hoang tưởng“ bởi cái chứng mơ hoang sau kỳ họp ban chaáp hành trung ương gần đây “các đồng chí ủy viên trung ương phải là tấm gương soi cho việc chống tham nhũng“?!. 

Không biết chứng hoang tưởng giả tạo có bằng Cát Trô Phi đen ở Cu Ba không , chứ “chúnb mình“ tức theo ông Mạnh và Triết thì các ủy viên TW là do lòng dân bầu , không qua ai bầu chọn hết . 

Sự thực thì muốn lọt vào chấp hành TW thì phải có qua có lại , mà muốn có qua có lại thì sao? Chẳng lẽ bán của nhà đi đứt lót ? . Thế là chạch cái mặt thật. Ðấy là 99% ban chấp hành TW là trùm tham , mà lại tham gộc đấy . 

Cho nên , nói như Kiệt sáng nay “LẤY TỪ BI CHỐNG HẬN THÙ“ xem ra vẫn là chứng hoang tưởng của các lãnh đạo máy lạnh nước ta .

Xin nhắc từ dân lên cho các ông nhớ : "BAO GIỜ CÁC ÔNG CÒN ÐỘC QUYỀN DO CÁI THAM, SAÂN SI CỦA CÁC ÔNG TRÊN CÁC THẾ HỆ VIỆT NAM, THÌ NGÀY ẤY HẬN THÙ VẪN CÒN CHO CÁC ÔNG“ 

Lý do quá dễ hiểu , độc tài, độc quyền là do lòng tham cộng với sự tạo hận thù để củng cố lòng tham đó lâu dài . 

Vì vậy , còn gian dối , còn tham lam quỷ kế thì từ bi nào chấp nhận thù hận do lòng tham tạo ra ? 

Ðừng đem Phật Pháp để che con tim bị bóng quỷ ẩn mình bên trong , hãy tự mổ tim mình ra đi. 

Trang Bìa