Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 08/08/2007
 NHÂN SƯ KIỆN ĐÁNH HỘI ĐỒNG
DU HỌC SINH VÀ THÀNH PHẦN CẤP TIẾN
TRONG CHÍNH PHỦ MỚI CỦA DŨNG
 
Sự kiện công an sân bay Tân Sơn Nhất tịch thu máy vi tính cá nhân , sắp hệ thống mật thám theo dõi các du học sinh có tư tưởng chống đối chế độ độc tài đang được các anh em sinh viên trong nước theo dõi rất sát . 

Không chóng thì chầy ,các em du học sinh đã có tinh thần yêu dân chủ thật sẻ bị hệ thống mật vụ của Hà Nội gây phiền tóai rất nhiều, thậm chí tù tội . 

Dụ học sinh ngày nay nếu không phải là các con cháu thứ gộc ,tầng trên lãnh đạo cộng sản tại các bộ ở Hà Nội , thì phần lớn là con em gia đình trung,công chức,lao động .. ,khi họ tiếp xúc,học hỏi và so sánh cách cai trị của quốc gia bên ngòai và chế độ Hà Nội,thì cảm giác đầu tiên của họ là “ làm sao để nước ta khá hơn “. 

Khổ nổi là khá về kinh tế thì phải khá và thậm chí tốt hơn nhiều lần nền chính trị dân chủ và cởi mở . Không mở cánh của chính trị dân chủ thì dân vẫn bị tầng lớp cai trị độc tài cắt xén tài nguyên con người,vật lực của dân . Kết quả là sự mâu thuẫn ngày càng tăng và chia lệch giàu nghèo càng khủng khiếp . 

Cộng sản đang đi theo con đường dẫn đến mâu thuẫn nội tại cực điểm đó . Chính vì vậy mà không muốn cũng phải thừa nhận ,ngòi nổ thông tin và dẫn đến cách mạng dân chủ là từ du học sinh rất nhiều . 

Trong chính phủ hiện nay của Dũng , thành phần cấp tiến hầu như ở những người có trình độ - Nhưng cũng phải khôn khéo nhận ra , đâu là trình độ sắp đặt do bộ máy công an làm ra và đâu là trình độ thật . 

Có trình độ tri thức , há chắc sẽ có sự chuyển biến nhận thức , hành động để đi theo con đường dân chủ thật . 

Nếu chúng ta dựa vào du học sinh ,tương lai chúng ta sẽ dựa vào thành phần cấp tiến từ họ, chính phủ của dân ,vì dân ,không tuyên truyền mị dân sẽ hình thành . 

Trang Bìa