Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 14/08/2009
 KHÔNG THEO LỀ PHẢI
GIẢ MANG BỘ MẶT LỀ TRÁI
 
Dư luận tuần này thuộc về thanh niên , vụ Nguyễn Tấn Dũng ăn gọn gần 200 triệu đô la để Trung cộng xâm nhập thị trường , vụ giảm nhẹ án các quan chức tham nhũng thậm chí thả tự do đang bàn tán trên dư luận thanh niên . 

Không lý do gì để giảm nhẹ án và làm ngơ trước sự lộng hành của độc đảng . 

Lề phải của nhân dân , của công lý chính là lề phải muôn đời mà CSVN phải thi hành , không phải là lề phải của CS. 

Nếu không có độc đảng thì không thể có chuyện trường học sau 20 năm vẫn không mở trong khi nhà hàng và khu ăn chơi của cán bộ CS mọc lên như nấm . 

Không có độc đảng thì không có chuyện tự do quy án và tha án cán bộ CS tham nhũng . 

Vì chính độc đảng mới tạo môi trường tốt nhất cho bịt miệng nhau thậm chí giết người phi tang tang chứng như vụ PMU18 . 

Ngày nay , ở thời đại thông tin bùng nổ , thông tin dân chủ tự do vào mọi ngõ ngách gia đình . Tạo dư luận bảo vệ lề phải của nhân dân là nhiệm vụ của thanh niên Việt Nam.

Trang Bìa