Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 15/08/2006
 QUÁN TÍNH “RỪNG“ 
 
Công nhận là cộng sản ở thành thị thì khá hơn cộng sản ở gần rừng . 

Ví dụ như chuyện cộng sản gần rừng Ðà Lạt , ủy ban nhân dân thành phố Ðà lạt cấm chỉ trẻ con và người lớn bán báo và vé số vì sợ mất đẹp thành phố ! trong khi đó họ phá tan hoang rừng thông Ðà Lạt thì không sao cả . 

Không biết cái thể chế cộng này đang phục vụ ai mà đến người cùng khổ bán vé số họ cũng bịt đường sống người cùng khổ . 

Ông Victo HuyGô mà sống lại sẽ khóc mà chết thêm lần nữa , cũng như vỗ tay hoan hô dân chúng nghèo lật đổ bọn “rừng phong kiến “ . 

Các tin tức cho thấy , chính sách đối chọi các tầng lớp bất bình , bất đồng chính kiến luôn là “cắt điện thọai, vu cáo , vu khống và nhốt giam “. 

Ðã nói là bọn nắm chính quyền bằng rừng , thì bọn hậu duệ được nắm chính quyền cát cứ càng rừng hơn, nói khá chỉ là để an ủi mà thôi!!! 

Trang Bìa