Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/08/2005
 CÂU HỎI VÌ SAO CỘNG SẢN
“ÐI LÀM CÁCH MẠNG”
CỦA TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
 
Câu hỏi này được chúng tôi xem là một c âu hỏi hay nhất trong buổi mạn đàm gần đây trên một diễn đàn trong nước . 

Có bạn nói sỡ dĩ cộng sản đi làm cách mạng vì họ bị mê hoặc bởi giả tưởng của một đất nước do người quốc gia vì dân , vì tổ quốc nhưng giờ mới nhận ra chiêu dụ dỗ của cộng sản thời đó quá cao tay , để cho cộng sản ngày nay nắm quyền và làm tình làm tội dân kể cả bán nước mà không ai dám đụng . 

Có bạn thẳng thắng hơn : sỡ dĩ cộng sản nói họ đi làm cách mạng chả ra là họ trước có một cuộc sống uất ức trong gia đình : ví dụ họ là con của dòng mẹ kế bị họ hàng khinh khi , làm cách mạng chưa biết nhưng thóat ly gia đình trước đã . 

Có bạn dẫn chứng khá cụ thể và rơi vào nhiều trường hợp : học dỡ rớt và dính quân dịch , thóat đi làm cách mạng . Rồi yêu không thành , bị phân biệt giàu nghèo , làm cách mạng . Hay vài trường hợp thời Pháp thuộc , cảm nỗi nhục do vài vụ bị Pháp Kiều ức chế , thế là làm cách mạng. 

Ðói quá như Bác Hồ ta , là dòng sau của ông Hồ Kế Tạo như báo Người Việt trưng ra mấy hổm rày, cũng viết thư xin xỏ làm quan An Nam không được thì thôi ra khỏi nước đã , thế làm hay không bằng hên, Bác làm cách mạng . 

Căn nguyên của tầng lớp cán bộ cộng sản cộng với chính sách ngu hóa lãnh đạo của Lê Nin bằng phương pháp cào bằng , đã khiến gần nữa thế kỷ qua, đất nước ta góc đầu không nổi là do thế . Bây giờ thì chữ làm cách mạng trở thành trò hề , các ông cử có lý lịch sạch , có chí tiến thủ bằng đầu gối sẽ “làm ăn“ bằng ghế thay vì làm cách mạng . 

Tình thế buộc Việt Nam ta phải vào WTO đã gài cộng sản vào qua nhiều ức chế : ức chế của bọn quan lại trẻ muốn tiến thân bằng “làm ăn” sẳn sàng dí công cụ xưa như trái đất xã hội chủ nghĩa xuống đất để làm ăn cho hậu hĩnh . 

Ưc chế của lớp dân nghèo có sự so sánh . ức chế của thế giới văn minh và ức chế nhất là ức chế của lịch sử : dân chúng không thèm học sử do cộng sản sọan , họ học lịch sử bằng chính hành động của họ : đó là buộc bọn độc tài phải quy hàng sau khi đã no nê vì “làm cách mạng tư sản đỏ “ . 

Trang Bìa