Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/08/2006
 ÐOẠN BĂNG GHI ÂM
LẤY ÐƯỢC TỪ PHÒNG CÔNG AN
ÐIỀU TRA PC TẠI HÀ NỘI
 

Vân Anh ghi âm Thầy Ðỗ Tư Ðông đề nghị học sinh "ngủ" 
với mình để được điểm 8.5 trong bài thi TỐT NGHIỆP

           

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các anh chị đoạn băng ghi âm từ nhà "THẦY" đến "PHÒNG TRỌ" của em học sinh Vân Anh và ông thầy ở chế độ cộng sản Việt Nam: Thầy Ðỗ Tư Ðông . Ðoạn băng do em học sinh Vân Anh ghi lại chân thực lời nói dụ dỗ học sinh "ngủ" với mình để có điểm cao.  Ông thầy ở chế độ Xã Hội chủ nghĩa ở nước ta khi đề nghị học sinh ngủ với mình thì sẽ cho điểm 8.5 trên bài thi tốt nghiệp cho rằng : em ngủ với thầy tức là "Vượt qua thách thức"?!!! 

Cám ơn rất nhiều các anh chị em ở khối tự do dân chủ 80... và các khối hoạt động liên kết , các nhóm 3 người của mạng sinh viên ở các trường đại học , trung học , các cụm hỗ trợ tình báo đang hoạt động trong nước đã cung cấp cho chúng tôi đoạn băng ghi âm TỐ CÁO sự xuống cấp dữ dội của chế độ giáo dục , được giáo dục bằng sự sa đọa, dối lừa của chế độ thối nát cộng sản ở nước ta. 

Các anh chị bấm vào đây, và bấm "Open" để nghe trực tiếp, hay bấm "Save" để download xuống computer. Ðoạn băng ghi âm dài 47 phút. 5.34MB. 

Trang Bìa