Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 27/08/2009
 VỤ ĐƯỜNG BAY VÀNG VÀ Ô NHIỄM
KÊNH BA BÒ – NGƯỜI DÂN LÃNH ĐỦ.
 

Tuần này sinh viên trong nước thảo luận việc cục trưởng HKDD ngu xuẩn nhận xét đường bay vàng do bay qua cambốt và Laos nên bị “chính trị“ không khai thác được. 

Bất chấp lợi ích người dân , ngu xuẩn không khảo sát giá cả và tiến hành đàm phán để chỉ trả cho 2 quốc gia 13 triệu đô la một năm mà thu lợi cho quốc gia hàng chục triệu đô vì tiết kiệm nhiên liệu và thời gian cho nhân dân . 

Tương tự vụ kênh ba bò ô nhiễm nghiêm trọng , xả nước nhiễm độc chì hàng chục năm , gây bịnh ung thư , bịnh da và các bịnh khác cho người dân nhưng không ai chịu trách nhiệm . 

Các vụ việc liên quan tham nhũng gần đây lại liên quan các việc “đột tử “ của các tay quan tham lỡ bị bắt . 

Huỳnh Ngọc Sĩ sắp hầu tòa và sau khi hầu liệu còn toàn mạng không khi liên can các giới chức lãnh đạo ? . 

Tương lai của dân ta ra sao khi cái gọi là “không toàn vẹn trong mắc xích lãnh đạo“ cứ lập đi lập lại mỗi năm vì vô cảm và lờ đi nhu cầu sống tốt của dân ?

Trang Bìa