Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 09/09/2005
 KHI PC HÀ NỘI THEO DÕI SỰ TRỢ GIÚP
CỦA HẢI NGOẠI VỚI ANH NAM HẢI,
CỤ HOÀNG MINH CHÍNH , CỤ TRẦN KHUÊ
 
Bằng sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân và các cơ sở bên trong các phòng ban của bộ máy an ninh nội chính cộng sản của mạng dân chủ , những động thái mới nhất trong việc chuẩn bị phong tỏa, tiến đến bắt giam Nam Hải Phương Nam , các cụ Hoàng Minh Chính và nhất là cụ Trần Khuê đã được chúng tôi phát hiện rất nhanh . 

Hiện nay , do tình hình sắp đến đại hội đảng , cánh bảo thủ trong bộ công an đang tác động mạnh và yêu cầu chính trị bộ cho phép giam ngay các ông Khuê, anh Nam Hải để bịt miệng cho qua kỳ đại hội sẽ tính sau . 

Các PC ở Hà Nội chuyên về tình báo nội chính được lịnh truy cho kỳ được ai , tổ chức nào chuyển tiền về cho cụ Trần Khuê và anh Nam Hải. Mặt này , họ chặn đường chuyển tiền , mặt khác họ ra lịnh đại diện trưởng của Việt Nam Air tại vùng Bắc Cali tại Mỹ , đại diện trưởng hãng tàu quốc doanh tại Hong Kong cũng chính là hai trưởng trạm tình báo quyền lực nhất hiện nay của tổng cục 2 hoạt động ở Mỹ và Bắc Á bằng mọi cách chận việc chuyển tiền từ thân nhân cụ Hoàng Minh Chính về cho mạng dân chủ trong nước . 

Nghe ra quả là kỳ công nhưng thật ra, mọi hoạt động cũng như giải ngân , kinh tài của mạng dân chủ theo chúng tôi đã phát triển ở mức chuyên sâu , có thể nói là song song với hệ mạng hoạt động của sinh viên trong nước không hơn không kém . 

Ðấy chính là không hề có sự nhận yểm trợ tài chính từ ngoài mà nguồn hoạt động lại xuất phát từ chính các quỹ đen bên trong các tổng công ty quốc doanh cộng sản ở Hà Nội . 

Bài học này về kinh tài đi theo đúng đường lối chiến thuật của cộng sản ngày chiến tranh , tức “lấy sức địch để thắng địch“ . Cộng với các phương pháp kinh doanh mới trong mạng đã và đang làm cho hệ thống độc tài an ninh của cộng sản đi đến chỗ suy yếu nhanh chóng nhất . 

Khi đất nước bình yên thuộc về nhân dân , chúng tôi sẽ viết lại những trang sử hào hùng này cho các bạn trẻ nhìn nhận . 

Trang Bìa