Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/09/2008
 THÁI HÀ - CUỘC DIỄN TẬP LIÊN KẾT TÔN GIÁO,
SINH VIÊN CỦA TẦNG LỚP BỊ ÁP BỨC
 
Khi CSVN vây chặt tòa tổng giám mục Hà Nội thì câu chuyện cách mạng dân chủ khởi phát từ tầng lớp bị CSVN xưa kia chiếm dụng đất , tài sản , nhà cửa đã hình thành . 

Hiện các nhóm sinh viên yêu nước đang âm thầm liên kết đơn lẻ các nhóm tôn giáo để hình thành mặt trận dân chủ mới. 

Không chỉ là Vatican mà cả Phật giáo , sự cầu nguyện được xem là bước khởi đầu để đánh tiếng vào dư luận xã hội . Tiếp theo đó là cầu nguyện rộng , lớn để áp lực dư luận. 

Tôn giáo đứng ra để bảo vệ và đòi quyền lợi , lớp trẻ đứng ra hưởng ứng . Nếu nhà nước CSVN nghe lời dân , xem trọng quyền lợi dân thì vì sao lại giam lỏng tôn gíao đang bảo vệ dân ? 

Xem ra CSVN đang tự cô lập mình . 

Tổng diễn tập cách mạng dân chủ sẽ đến từ từ, dễ đạt được định kiến xấu với chế độ độc tài CSVN nó sẽ dẫn đắt con dân , con tôn gíao theo đuổi mục tiêu đòi quyền sống. 

Trang Bìa