Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/09/2007
 DỰ HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC,
MẶC CẢM CỦA KẺ CHIẾN BẠI
TRONG LÒNG DÂN TỘC
 
Tuần này tin tức dồn dập khi ở Miến Điện – đích thân tăng lữ Phật Gíao nổi giận và tham gia phong trào dân chủ làm Hà Nội lo sợ như dạo Liên Xô sụp đổ ngày xưa . 

Nhưng người ta bàn tán nhiều nhất trong tuần này là vụ Nguyễn Tấn Dũng phát thư mời dự tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn nhân dịp ghé thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhưng không dám ghi rõ địa chỉ . 

Vậy là sao ? . Chứng tỏ là sự sợ hãi cộng đồng kiều bào tai Mỹ của chính thể cộng sản rất lớn và đe dọa đến sự an toàn của chúng . 

Tại sao trong nước thì với vũ lực trong tay, chúng lộng quyền mà khi ra nước ngoài , chúng trốn chui trốn nhũi vậy ? . 

30 năm sau chiến tranh , quả thực lòng người chúng không thể thống nhất , mà nguy cơ mất chế độ rất cao, đến nỗi Triết phải thừa nhận là bỏ điều 4 là tự sát . 

Chúng sợ đống bào chúng ở Mỹ hay sợ đồng bào chúng sẽ nói chuyện phải quấy với chúng như bên Miến Điện đang làm ? 

Cả hai …

Trang Bìa