Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 01/10/2009
 ĐÀO DUY QUÁT NGƯNG CHỨC
HAY CHUYỂN CHỨC ?
 
Chưa bao giờ hệ thống tuyển dụng nhân sự của Đảng CSVN lại tồi như nay . Ban tố chức của từng đảng bộ , cơ quan dưới sự lãnh đạo của CSVN đang trở thành trò cười thiên hạ . 

Như sự kiện người dân trong nước phải lập ra web NOKIA lấy từ tiếng chửi xóc từ dân chúng là NÓ KÌA ghi danh rõ , đầy đủ thành tích ăn trộm của công của các quan tham nhũng . NÓ KÌA hơn hẳn ban lãnh đạo trang web CSVN . 

Dân trong nước nhìn xem khi tổng biên tập đổ thừa tội lỗi cho “cậu biên tập “ để nhìn tư cách của lãnh đạo cơ quan phát ngôn của đảng và cũng là tư cách tính chất của tổ chức quản lý nhân sự đảng CS. 

Suốt một thời trai trẻ của Đào Duy Quát có làm được tí gì cho dân cho nước không ngoại trừ bênh vực lãnh đạo mình ở bất cứ lĩnh vực gì chứ không cần qua tư vấn lương tâm . 

Đảng viên CS ngày nay là vậy , làm mù quáng , trối chết và không cần tư vấn lương tâm chứ chưa nói chi tư vấn dân chúng . 

Sắp đến , nếu chúng ta thấy Quát chuyển chức chứ không về hưu thì đây là động thái lớn cho biết đảng CSVN nằm hoàn toàn trong tầm khống chế của Trung cộng . 

Lúc này thì chúng ta phải đánh thôi. Kể cả Trung cộng. 

Trang Bìa