Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 10/10/2005
 CỘNG SẢN DÂN CHỦ LÀ CÁI GÌ?
 

Mấy hôm nay trên các diễn đàn có 1 từ mà các bạn trẻ hay hỏi nhau , ông Kiệt ta đã lập ra 1 từ mới trong chuyên từ chính trị của đảng cộng sản và lại được các chuyên gia tổng cục 2 đưa thử nghiệm trên các diễn đàn , đó là từ cộng sản dân chủ . 
 

Thực ra cho đến hôm nay , ai dám chắc là Hà Nội sẽ trả lại hết nhà cửa đã tịch thu không? , có bạn hỏi , bao giờ thì người ở bộ máy quyền lực nhà nước không còn phân biệt Bắc Nam Trung ? bao giờ sẽ hết nạn chỉ có đảng viên mới leo được chức trưởng phòng giám đốc ? bao giờ tài sản của dân vượt biên được các nhà công an cầm nhầm trả lại ? 
 

Theo các bạn thì không thể có chuyện ấy , mà nếu có cũng không thể vì thế mà đổi danh xưng cộng sản thì dân chủ . Vì nền móng để có cộng sản là phải độc tôn , có độc tôn và tối thượng quyền lực rồi chia quyền , phân hạng về cơ sở thì mới gọi là cộng sản được . 
 

Nói theo đúng từ dùng là không có cộng sản dân chủ mà chỉ có dân chủ nhân dân chính nguyện . Cho nên , đánh đổ cộng sản thì phải bằng dân chủ , chứ không thể biến đổi thêm một từ cộng sản dân chủ để hóa độ tức kéo thêm giờ cho cộng sản sống được . 
 

Làm thế là tự giúp cộng sản hại dân thêm . 
 

Trang Bìa