Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 17/10/2008
 CHẾ ĐỘ SỢ BÁO CHÍ TỰ DO
 
Như vậy là chế độ cộng sản VN chính thức được thế giới công nhận là chế độ không chấp nhận tự do báo chí . 

Vụ giam giữ và tuyên án nhà báo khi cái tội gọi là "đi lệch đường" cái đường tự do theo kiểu cộng sản , đường dành cho ai thuận theo cộng sản thì tồn tại . Dĩ nhiên con đường này không ai chấp nhận . 

Hiện nhân dân trong và ngoài nước đang liên kết ,tạo dựng con đường riêng cho mình , con đường của ổn định , phát triển mức sống nhưng phải tôn trọng con người , nhân quyền và nhân sinh . 

Một chế độ sợ tiếng nói thật thì sẽ chết vì những kẻ nịnh bợ mua quan, mà chắc chắn là những kẻ đó chỉ phá và lợi dụng tiếng nói không thật để lấy quyền lợi mình đặt trên quyền lợi quốc gia mà thôi . 

Trang Bìa