Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/10/2008
 KHI GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHẾ ĐỘ CS LÊN MIẾU
 
Tuần này giới sinh viên bàn tán việc Hà Nội chuẩn bị 25 mẫu đất để dựng bia ghi công tiến sĩ có từ thời cộng sản nắm quyền trên toàn miền Bắc cho đến nay . 

Có bạn hỏi dựng bia phó tiến sĩ "hữu nghị" để làm gì trong khi hàng tỷ tỷ kia không dùng cho dân nghèo ? . Chẳng lẽ các nhà giáo dục cộng sản không biết làm gì hơn ư ngoài việc chúc tụng nhau cái danh ảo ? 

Họ cho là sao việc cần làm ngay trước khi dựng bia là nên điều tra , truy cứu xem các phó giáo sư , tiến sĩ tốt nghiệp từ Liên Xô xưa kia chuẩn bị đưa lên bảng đá , dựng trong miếu có đúng thực chất là tiến sĩ không ? phó giáo sư là chức danh gì so với bia tiến sĩ vinh quy thật sự ngày xưa ? . 

Trong các ký túc xá , các bạn tự khuyên mình nên học đúng bản chất , không nên vì sự danh hảo như cộng sản mà mua danh bán tước trên bia đá , mục đích không đạt mà còn bị bia miệng nghìn đời khinh miệt . 

Chưa kể nông dân bị chiếm đất để dựng 25 mẫu đất vô bổ sẽ yêu cầu chế độ trả đất , rối như canh hẹ . 

Trang Bìa