Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 25/10/2009
 VÌ SAO 
CHÚNG TA KHỐN KHỔ ?
 
Đọc lại truyện thời xưa khi cao trào tranh đấu đòi Pháp trao trả độc lập của dân ta lên vùn vụt mới thấy thấm thía chữ tự do thực sự , dân chủ cho dân sinh thực sự hơn là bánh vẽ ngày nay. 

Phan Chu Trinh viết :

“Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình, thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận,không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường….” 

Người xưa xương mục, thịt tan nhưng lời kêu gọi của chí sĩ sao mà có giá trị chân thực trong ngày nay đến thế . 

Nghĩ cũng đúng , internet cho tư do lan rộng lớn , quyền tự do cho phát biểu chính kiến về dân chủ mạnh hơn xưa . Thế nhưng bao nhiêu tỷ lệ người trẻ biết xức động trước cảnh khổ của quê hương ngay sát cạnh mình ?

Vì vậy mà chân lý tranh đấu phải ngày càng hướng về lớp trẻ cùng câu hỏi luôn luôn vào tai họ : vì sao dân ta khổ ? sao phải giao phó quyền lợi của dân cho 1 nhóm người ….? 

Xin mời xem vài câu chuyện phát sinh dân chủ trong nước:

- http://www.dantri.com.vn/Thegioi/Ca-lon-nuot-ca-be-khong-duoc-nua-dau/2007/12/209234.vip
- http://www.thuvienphapluat.com/?CT=NW&NID=5586

Trang Bìa