Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/10/2005
 NHỮNG NGƯỜI CÓ 2,5 TỶ ÐÔ
Ở NƯỚC TA
 
Tuần này câu chuyện các báo trong nước hy vọng khai thác để bán chạy là câu chuyện nhà sư Hồ có những 2,5 tỷ đô bị báo mất . 

Không biết 2 ,5 tỷ đo nó ra sao chứ nếu để trong nhà thì chăc chắn là không thể chất đủ. Nhưng riêng các tay bộ sậu ở ban lãnh đạo đảng ta thì tin chăc là đủ . Vì tiền của dân họ không ngu dại gì để ở nhà , họ sẽ gửi ở hàng chục căn nhà ở Hà Nội và sài gòn. 

Ví dụ như câu chuyện về giám đốc công ty cấp nước thành phố sai gon chẳng hạn . bàn dân thiên hạ nói ổng sau bài báo của tay phóng viên đòi dùng người nhái và robot thám hiểm đường ống cấp thóat nước ở phía Tây Thành Phố , không biết ông ta làm gì và làm như thế nào mà bài báo hôm sau không được nhắc đến nữa va chắc cái kế họach vĩ đại dùng người nhái và robot để chui vào đường ống xem bên thi Công ăn chặn vật tư bao nhiêu chắc là khó thực hiện . 

Lý do là kinh phí để làm chuyện ấy rất là nhiều , mà nếu chi thi sẽ ghi là chi vì cái gì ? thôi thì thà chi tiền để đưa ông sư hai tỷ rưỡi vào tù con hơn chi vì lý do nghi ông cấp nước tham nhũng . Ðâu có dễ chơi . 

Trang Bìa