Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 11/11/2008
 HIỆU ỨNG OBAMA TẠI VIỆT NAM: 
ĐÒI TÁCH ĐẢNG RA KHỎI CHÍNH QUYỂN 
ĐỂ CÔ LẬP ĐẢNG
 
Hiệu ứng Obama đã đến nước ta . 

Sau khi các loạt bài dịch đề cập màu da của tổng thống đắc cử Obama liên quan đến nền chính trị thay đổi của nước Mỹ , bộ máy tuyên truyền Hà Nội đưa ra câu hỏi mà giới sinh viên trong nước dựa vào đó thảo luận . 

Hà Nội cho rằng nước Mỹ từng tách nhà thờ ra chính quyền , tự thân nước Mỹ đang đau đầu giải quyết các vấn đề đó và sẽ còn gặp nhiều vấn đề về màu da. 

Trong nước , sinh viên thảo luận : vậy nếu hỏi lại thì vấn đề Đảng và chính quyền do dân bầu ra có tách chưa ? . Nếu tách thì chính quyền phải bầu từ cấp nào? Ai quản lý ? . 

Có bạn còn thẳng thắng hơn nếu tách đảng ra có phải là chúng ta 100% đưa đảng vào chổ giải tán đảng không ? . 

Nên giải tán và tạo điều kiện cho đảng tách ra môi trường thống trị chính quyền , tức thống trị nhân dân . 

Trang Bìa