Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 12/11/2008
 SINH VIÊN NHÌN CHÁN NGÁN
BỘ TRƯỞNG NHÂN TRƯỚC ỐNG KÍNH TIVI
 
 
Sinh viên nhìn ông Bộ trưởng giáo dục Thiện Nhân khi trả lời cố chấp, tránh né và vòng vo câu hỏi ngành mẫu giáo vì sao bị xem nhẹ, trách nhiệm của Bộ trưởng hôm qua trên tivi . 

Hầu hết họ thất vọng . Từ cách trả lời quay lơ lảng tránh , cho đến ông ta lôi thành tích xóa mù chữ những năm 1976-77 để né trách nhiệm cá nhân . Khiến nhiều bạn sinh viên cho rằng cần phải thay đổi vị trí ông này . 

Mà phiền một nỗi , theo thông lệ của cộng sản , hễ lãnh đạo nào càng né tội , thì càng lên cao. Họ - sinh viên đoán sau kỳ chât vấn này . Nhân tiến sĩ nhà ta sẽ lên phó thủ tướng thứ nhất . 

Họ - cũng thất vọng một tri thức từng học ở Mỹ về lại nhu nhược đến thế chỉ vì áp lực của chế độ, của dòng họ cán bộ cúc cung tận tụy cho Đảng của gia đình ông ta . 

Thế hệ mầm non là thế hệ chính lo cho nước nhà sau này , vậy mà nó bị bỏ rơi , nhiều bạn phát biểu : vì bảo vệ cho thế hệ sau bị bỏ rơi mà chúng ta ngay bây giờ phải đứng lên các bạn ạ . 

Trang Bìa