Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/11/2007
 THAY MÁU 72% 
TỪ LỜI KHEN TRÊN BÁO THANH NIÊN
 

Sáng nay từ lời khen của đại diện hãng máy bay Boeing khi bán máy bay cho Việt Nam về  Nguyễn tấn Dũng trên tờ Thanh Niên.  Người dân có nhận xét là lời khen này trùng với công bố mới nhất của Bộ chính trị CSVN quyết định điều tra và cách chức tất cả các đảng viên có liên quan đến nạn dùng bằng giả . 

Theo người dân thì đây chính là lộ trình mà nền dân chủ của người Việt Nam đang buộc CSVN phải theo . 

Tỷ lệ công bố 72 phần trăm nhân sự làm việc trong chính phủ CSVN do Dũng đứng đầu có qua Mỹ du học làm cho hệ thống dân chủ trong nước rất phấn khởi . Cùng hệ thống , chúng tôi cam kết , thúc đẩy và tạo điều kiện tốt, mới hơn để tỷ lệ thay máu này tăng cao nhất . 

Theo dư luận thì cùng với việc thúc đẩy lộ trình thay máu , tức chuyển đổi tư tưởng trong hệ thống lãnh đạo . Mạng lưới dân chủ trong nước phải làm đóng băng và tê liệt hệ thống công an  tình báo và quân đội CSVN khi chúng chuẩn bị đàn áp phong trào dân chủ trong nước . 

Muốn thế phải có cơ sở , cắm cơ sở và biết tận dụng tình hình . 

Hơn bao giờ hết, cơ cấu kinh tài và vận động dân chủ của chúng ta phải biết tự thân vận động ở mức cao nhất . 

Trang Bìa