Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 21/11/2005
 BỌN ÐƯỢC QUAN TÂM
ÐÁNG PHẢI QUAN TÂM
 

Trên ngôn từ báo chí mà dùng chữ Bọn thì không hay chút nào, nhưng kỳ thực trên tòan nước Việt hễ nói đến cộng sản là dân người ta dùng chữ bọn chứ không thể khác . Nó giống như một sự khinh bỉ . 

Nhân ngày kỷ niệm vua Hàm Nghi thảo chiếu Cần Vương năm nay , người dân thường quây quần ôn chuyện cũ , câu chuyện phó tướng Trương Quang Ngọc năm xưa bán đứng Vua Hàm Nghi , chém chết bạn thân cùng bảo vệ vua là Tôn thất Thiệp, là đứa con trai út của Tôn Thất Thuyết , để lãnh chức và tiền của người Pháp . 

Bảy năm sau đó , Ngọc bị quân của Phan đình Phùng chém bêu đầu ngay tại chỗ Ngọc đã bán đứng Vua . Bao năm qua mà tấm gương xấu đó người dân vẫn còn nhớ . Nghe nói đâu người dân ở đó đang quyên tiền xây bia kỷ niệm Vua yêu nước của họ bị phản . 

Giờ thì dân họ cũng đang bàn câu chuyện phản quốc bán đất của cộng sản Hà Nội . Họ nói không sớm thì muộn , linh hồn của đấng linh thiêng sẽ chém đầu lũ bán nước kia . 

Nhân đọc tờ An Ninh thế giới , vài người khi thảo luận về dân chủ trong nước với người dân có đặt câu hỏi : lý do nào mà luôn luôn trên các mặt báo chí cộng sản , cụm từ  “được sự quan tâm“ được chúng cố ý dùng đi dùng lại? Ví dụ như  “thiền sư Nhất Hạnh được sự quan tâm của đảng và nn đã về nước... “ . 

Chí ít ra thì bọn bán nước phải bị sự quan tâm xử lý của dân chúng . Ðằng này ngược ngạo , chúng luôn đòi có đặc quyền phân phát sự quan tâm !. 

Trang Bìa