Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 22/11/2008
 AÌ SAO HỌ SỢ 3 CHỮ "HỘI AN, 
GIANG TRẠCH DÂN, TRỊNH HÒA?”
 
 
Tuần này sinh viên trong nước thảo luận việc chiến hạm Trung cộng Trịnh Hòa ghé Đà Nẳng mà cộng sản VN im lặng. Họ xem xét lại gần như các lần ghé thăm Việt Nam . Lãnh đạo Trung Cộng đều cố ý thăm Hội An . 

Qủa là chuyện kỳ bí khi sử tuyên truyền của Trung cộng bổng bịa ra câu chuyện Trịnh Hòa và đội thương thuyền đời nhà Minh đi chu du thế giới có nghiã là đặt dấu chân của người Trung Hoa đến đâu thì đất ở đó là của Trung Cộng ? . 

Vô lý hết sức là sau khi bị bắn đứt tai trong trận hải chiến với thủy quân chính phủ dân chủ miền Nam Việt Nam , sau đó quay lại phục thù , giết chết 64 chiến sĩ thủy quân miền Bắc thập niên 80 . 

Nay , Trung cộng ngang ngược xem Hội An là địa chỉ lịch sử chứng nhận vùng lãnh hải Việt Nam là của chúng vì Trịnh Hòa từng đến đây . 

Vì sao Giang Trạch Dân năm xưa không hề dám ghé thăm Sài Gòn mà thăm Hội An và tắm ở đó ? . 

Vì sao chiến hạm Trịnh Hòa thăm Đà Nẵng gần Hội An mà không dám thăm Sài Gòn ? . 

Vì sao cộng sản VN im lặng câm nín trước sự sĩ nhục quốc thể này ? . 

Họ sợ Trinh Hòa hay sợ nhân dân VN ? 

Trang Bìa