Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 27/11/2006
 PHONG TRÀO SINH VIÊN 
”ĐI THEO BƯỚC CHÂN CON 
NGUYỄN TẤN DŨNG“ ĐÃ BẮT ĐẦU 
 
Tuần này không khí APEC xìu hơi nhanh chóng , các ông điện lực hạ nhanh nhảu các trương cờ bản hiệu hoan hô APEC phai màu đi vì sương gió ..thế nhưng dư  luận về việc các đứa con của thủ tướng Dũng đi học ở Mỹ và được đích thân tổng thống Mỹ giới thiệu làm cho không khí du học lại nóng lên chưa tùng thấy ! . 

Nghe nói ông tổng Nông Đức Mạnh rất hả hê khi nghe tin này vì con ông không đi Mỹ . 

Chúng tôi thử  “vuốt oai hùm“ hỏi thăm vài anh công an gác gần các nhà dân chủ thì được biết , lương của các anh từ tháng 10 được tăng lên nhiều . Lý do tăng là “đã hòan thành xuất sắc“ việc gác nhà các nhà dân chủ . 

Hỏi nhiều hơn, các anh có biết vì sao chỉ vài ông , bà già dân chủ và kêu gọi dân chủ theo Đảng mà lại vận động hàng hà sa số công an , mật thám thì có anh than rằng : nếu không làm viêc này thì làm sao có việc làm để nuôi gia đình ! . 

Trong dân chúng thì dư luận sâu hơn , dư luận cho rằng tổng Bush đến chủ yếu là tạo cơ hội cho việc thảo luận cho vấn đề Bắc Hàn , vần đề dân chủ sơ khai và những bức xúc dân chủ ở Việt Nam , Bush sẽ dùng con đường gián tiếp chứ không trực tiếp như  người Việt ở nước ngòai trông đợi , vả lại còn anh chàng Trung Hoa cầm kìm cương tỏa . 

Vì vậy mà anh chàng công an gác nhà dân chủ còn việc làm , duy chỉ có ý thức của chàng ta khi gác có còn như ý thức của các cán bộ chiến binh công sản về sau 1975 không ? 

Cần suy nghĩ  là ở chỗ này .

Trang Bìa