Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 02/12/2008
 PHIM TỐ CÁO THAM TÁN THƯƠNG MẠI
MỘC ANH BUÔN LẬU SỪNG TÊ GIÁC
 

Chúng tôi xin giới thiệu đoạn phim nguyên bản trên website của nhà nước Nam Phi, tố cáo Nữ tham tán đại sứ cộng sản Việt Nam buôn lậu sừng tê giác . 

Vụ này chắc chắn sẽ có kết luận " chìm hay lặn" y như tên thứ trưởng Tiến , tên Huỳnh Ngọc Sĩ mà nếu dưới chế độ dân chủ sẽ tù nặng hay tử hình . 

Nguyên nhân thì nhiều , nhưng dễ hiểu nhất là bao che và làm đầy túi tham của quan tham CSVN ngày nay , họ tham vì cuộc sống xa hoa, ăn chơi cho con cái họ , cái quả mà con cháu họ sẽ lãnh nay mai.. 

Link web site tố cáo : http://www.5050.co.za/WatchTheshow.aspx

Kèm theo hình ăn chơi , hưởng thụ của con giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh.

Trang Bìa