Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 03/12/2005
 BỘ PHIM ÐANG ÐƯỢC SĂN LÙNG 
“CỜ BAY PHẤT PHỚI“ VÀ CÂU KHẨU HIỆU 
“CNXH MUÔN NĂM“ 
TRƯỚC NHÀ ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH
 

Tuần này bộ phim Hàn có tính sử thi vĩ đại đang rất nổi tiếng “cớ bay phất phới” được trở thành TOP trong các bộ phim mà giới trẻ yêu dân chủ trong nước săn lùng tìm xem . 

Phải công nhận là những hình ảnh trên phim rất thực , gần như không cần qua kỹ xảo . Nó phản ảnh tính nhân bản , rất thực của cuộc chiến phân tranh ở vĩ tuyến 38 . Những hình ảnh lính Nam và Bắc hễ gặp kẻ thù là diệt , không cần sự ngộ nhận có thể xảy ra đã cho thấy : đã diệt cái ác , bảo vệ cái thiện thì không thể chần chừ và lại càng không thể không diệt tận gốc . 

Nhưng đáng khen cho bộ phim và cũng là cái hay mà giới trẻ trong nước thích xem bộ phim này là đức tính hy sinh của nó . Một người anh thà hy sinh mình còn hơn để đứa em chết . Cuộc chiến ở nước ta từng có những câu chuyện như thế . 

Vì vậy mà khi người ta xem phim , có thời gian rảnh để trò chuyện trong gia đình thì câu chuyện tiếp theo khi xem phim là người dân tỏ vẻ khinh bỉ cách đối xử của chính quyền Hà Nội với những con người dũng cảm bảo vệ lẽ phải như ông Hoàng Minh Chính . 

Tại sao và vì lẽ gì chúng cho tiền bọ du côn tràn vào nhà ông chỉ để la lớn khẩu hiệu , đập phá , đánh đập gia đình ông trong tiếng hô “CNXH muôn năm”? . Nói thực nực cười , chúng không biết trong nhân dân, người ta đang chuẩn bị lưỡi lê để đánh giáp lá cà câu chuyện “CNXH" của chúng hay sao ? 

Diệt cộng phải diệt tận gốc, câu nói có vẻ xưa cũ nhưng nay luôn được nhân dân trong nước dùng lại . 

Trang Bìa