Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 10/12/2007
 QUÂN ĐỘI ĐANG PHẢN ĐỐI ĐẢNG
 

Việc chuẩn bị cho sinh viên trong nước biểu tình được chúng tôi chuẩn bị rất kỹ . Kết quả đã đem lại tiếng vang rất lớn . 

Đối với chính trị Bộ, vụ này có thể gây phản ứng rất bất lợi cho vị thế của Đảng nhất là khi trong các vụ biểu tình luôn có sự phản đối vụ Phạm văn Đồng ký giấy công nhận Trường sa và Hoàng sa thuộc Trung Cộng . 

Trong quân đội vụ khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ - Sài gòn bị chính quyền ra lịnh không cho kinh doanh ‎ cũng là 1 mắc mứu trong việc thống nhất hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia . 

Các tướng tư lịnh quân khu thì nhất nhất tuân thủ theo đàn anh ở Bộ chính trị , im ắng và không muốn động bịnh , trong khi các sĩ quan dưới quyền khá manh động . 

Tin chính thức thì các sĩ quan này đã hậu thuẩn cho sinh viên trong nước tổ chức thành công các cuộc biểu tình vừa qua . 

Dịp này đảng sẽ có cơ hội để nếm thử quyền lực của nhân dân , nếu tiếp tục phớt lờ các yêu cầu chính đáng của dân, họ sẽ biết quyền lực đó mạnh thế nào . 

Trang Bìa