Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 14/12/2005
 DƯ LUẬN TRONG NƯỚC VỀ BÁN ĐỘ
VÀ BÁN NƯỚC Ở CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
 

Tuần này dân ta trong nước hễ có dịp lên diễn đàn là bày tỏ ý kiến về việc cầu thủ Việt nam bán độ trong trận đấu bóng với nước ngoài và trường hợp tập đoàn cộng sản tại Việt Nam bán đứng chủ quyền quốc gia và đất cuả Việt Nam cho Ngoại Bang thì tội nào mới gọi là tội “phản quốc“. 

Gần như 10 thì hết 8 cho là bán đất cho ngoại bang mới là phản quốc , còn lại 2 ý kiến của những người quá cuồng nhiệt với môn bóng đá thì mới cho là đá bóng bán độ mới là phản quốc . 

Thật ra thì trong môn bóng đá, nó chỉ là 1 môn thề thao chứ hoàn toàn không mang sắc thái thề hiện sự chuyên quyền và lấn quyền như trong chính trị . 

Như vậy , dù thế nào đi nữa , các cầu thủ Việt có bán độ thì tội đó không thề ghép cho cái đặt từ mà hệ thống tuyên truyền của Bộ chính trị đang cố tô vẽ “màu cờ sắc áo“ . 

“Màu cờ hay sắc áo” phải được xét dưới góc độ của những kẻ có quyền đã xử dụng quyền của dân trao cho hay họ cướp được như thế nào. 

Vài ba anh tham tiền bán độ của một bô môn thể thao thì sánh gì với tài sản hàng tỷ đô la mà cộng sản lấy được khi bán đứng đất nước cho giặc ? . 

Hà Nội định dùng chiêu bài thí chốt là vài anh cầu thủ để tô khóac cho tấm áo bán nước rách bươm của mình sao ? . 

Đừng có mơ. 

Trang Bìa