Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 29/01/2004
BÀN VỀ CHẤT XANH VÀ CHẤT XÁM
CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
 
Hai tác giả viết cho tờ Tuổi trẻ trong nước sáng hôm nay có bài viết về chất xanh và chất xám của người Việt ở hải ngoại đã gây dư luận chú ý khá lớn . 

Bài báo đưa ra số liệu thống kê từ các đại sứ quán cộng sản Việt nam khắp nơi thu nhập gửi về với ước tính 3 triệu đồng bào ta ở hải ngoại mỗi năm trích 10 phần trăm tổng thu nhập của họ là 3 tỷ đô la gửi về nước . 

Như vậy , bài báo kết luận tổng thu nhập của người Việt hải ngoại là 30 tỷ đô la hàng năm , đó là về chất xám , chất xanh thì có đến 55 phần trăm người Việt hiện nay có độ tuổi dưới 40. Số chất xanh và xám này nếu cộng sản biết cách dẫn dụ , sẽ là nguồn lợi rất lớn để nuôi sống chế độ độc tài . 

Nhiều bạn sáng hôm nay bàn : nếu nói là 3 tỷ đô chỉ để nuôi sống chế độ độc tài cộng sản thôi là sai , phải nhấn mạnh là còn góp phần làm sụp chế độ nhanh hơn . Chất xám đầu tư luôn đi theo sự cải cách và đòi hỏi cải cách triệt để của nó , chất xanh là chất lưu dẫn mạnh song song với chất xám và dòng tiền . 

Không thể có chuyện một đứa trẻ sống thoải mái tự do ở ngoài , giờ về nước lại khoang tay "nghe" đảng chỉ bảo là phải làm cái này , phải cúi lạy ông kia . Ngoài ra , tiềm thức của ông cha chúng sẽ phải chỉ bảo chúng , tại sao chúng phải sống xa quê hương sau năm 1975 ? tại sao cha mẹ chúng phải vượt biển ? .. nhiều và rất nhiều tâm linh hướng thiện khác mà bài báo trong nước không dám đo lường và không thể đo lường được . 

Nếu trước năm 1985 , Liên xô đo được mức độ ảnh hưởng của giới trẻ Đông Au và ảnh hưởng của cộng đồng trí thức gốc Đông Au sống ở Mỹ và châu âu , có lẽ sự kiện tan rã Liên Bang sẽ chậm đi nhiều . Cộng sản có thể ngăn con người , nhưng tuyệt nhiên cộng sản không thể ngăn dòng tri thức và giác cảm dẫn đến hành động của họ .

Bài học đó đang tái lập tại Việt Nam .

Trang Bìa