Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 12/02/2004
NGHE NGÀI PHÓ CHỦ TỊCH
"PHẬT GIÁO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"
NÓI VỀ CHÍNH TÍNH VÀ MÊ TÍNH !
 

VTV 1 tuần vừa qua làm cho bà con ta ở Hà Nội , Sai Gòn một phen cười vỡ khi đang đàn cái chương trình gọi là " diễn đàn về lễ hội " . Trong đó , ngoài các ngài chủ tịch , bí thư các tỉnh , giám đốc  sở văn hoá thông tin ra còn có ngài phó chủ tịch giáo hội Phật giáo kèm theo món húng " xã hội chủ nghĩa " , 

Ngài hoà thượng T. T . Tứ , nhìn cái bộ dạng của ngài , người có ít kiến thức về hình tướng nhận ra ngay , đây là dạng người a dua , sẳn sàng nịnh bợ không cuốn lưỡi để đoạt tham vọng dơ bẩn ở ngôi cao . Ngài nói và bàn về  sự so sánh khi người dân đốt giấy vàng mã quá nhiều ở chùa Hương và ngài  gọi đó là sự mê tín trong khi  đạo Phật thì chỉ thờ chính tính . 

Trời ơi , nếu quý vị Phật tử ngày mùng 2 Tết vừa rồi mà có nghe Ngài phát biểu chúc Tết trên radio , tivi của nền độc tài cộng sản thì chắc khiếp đi , vì ngài khẳng định "Phật pháp phải đi cùng với chủ
nghĩa xã hội" . Đã là chính tính , tức bản chất Phật tu tâm , không luỵ đời nhưng rất gần đời và giúp đời , quái gì lại phải kẹp miếng xã hội chủ nghĩa vào trong giáo Phật ? , mà chủ nghĩa xã hội có đem lại cái gì hơn ngoài sự nghèo cùng cực , sự hãi sợ khi nhắc đến tâm linh , sự theo dõi ngay cả giữa anh em một nhà vì một chữ ghép tội : phản động. 

Phật pháp gì thế ? . 

Cho nên , chính mà không chính , lên cao ngồi thượng ghế mà do chính trị chứ không do Phật tâm hiển hách thì  dáng tướng mắt lươn , môi máy , tay hô Phật và chủ nghĩa xã hội là một quả là chuyện nực cười trên sân khấu . Một cái sân khấu đóng không đạt vở tuồng cho đến khi khán giả từ họ quên lãng nó đi . 

Thật tội cho Đức Phật .

Trang Bìa