Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 27/02/2004
“CHỮ CẤM BÊN CHỮ CỘNG“ 
PHƯƠNG PHÁP LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ
PHONG KIẾN CỘNG SẢN LÀ Ở ĐÂY
 

Tuần qua là tuần rất bổ ích với người có tâm huyết với đất nước muốn đánh đổ chế độ độc tài cộng sản phong kiến ở Việt Nam . 
 

Luận bàn về tờ trình của thứ trưởng bộ VHTT Đỗ Quý Doãn muốn dùng hình thức cấm hẳn KARAOKÊ trong nước do văn hoá thông tin không thể kiễm soát , công an lại càng không , những anh em sinh viên trong nước nói : ”đó sẽ là một trong những phương pháp mà người cộng sản giúp cho chế độ của họ sụp đổ nhanh nhất“ . 
 

Cấm luôn luôn đi trong đối trọng chế độ , chính sách của cộng sản . Không được lòng , mất lòng , quản lý không nổi do tham nhũng tràn lan trong công an , cấm trước đã . Mọi thứ , từ thuở hạn ép lý lịch cho đến ngăn sông cấm chợ , đối xử mất công bằng với những tầng lớp xã hội . Chữ cấm họ bao trùm hơn hết . 
 

Cho nên , tuần qua , theo thông kê của chúng tôi , có đến 90 phần trăm các bạn trẻ tức giận rất nhiều trước quyết định trên của ông Doãn . Nếu cứ theo đà này , từ cấm hát karaokê , cho đến cấm tranh luận xã hội dẫn đến cấm tham gia chính trị công bằng , lớp trẻ có sự giúp sức của hệ thống internet hiện nay sẽ làm một cuộc Cách mạng ngấm ngầm nhưng sức công phá khi nổ cực kỳ dữ dội . 
 

Chế độ này không cấm thì không thể tồn tại , nhưng cấm thì lại dẫn chế độ đến chỗ suy vong , mâu thuẫn để khai thác là ở chỗ này . 

Trang Bìa