Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày  12/05/2004
CẢNH BÁO VỀ LỐI SUY DIỄN GỌI LÀ 
“TƯ LIỆU“ TRÊN TỜ SGGP
 

Ngoaì việc tuyên truyền bằng lối nhồi nhét đầu óc , bằng tiền , bằng cám dỗ vật chất , gần đây , cộng sản còn thêm một âm mưu nữa : đó là viết laị lịch sử , không những lịch sử của chính mình mà lịch sử của cả nước khác . 

Như trên tờ SGGP gần đây , tác giả Phan Hiền phóng tác cái gọi là “tư liệu nhiều kỳ“ đem so sánh cuộc kháng chiến chống quốc xã Đức của nhân dân Pháp, tác giả cho rằng nó thành công là do người đứng đầu cuộc kháng chiến đó là De Gaulle bị Mỹ và Anh điều khiển, trong khi đó Hồ chí Minh thì không . 
 

Thật nực cười , De Gaulle là một quân nhân , bỏ hàng ngũ quân đội Pháp hàng Đức , ông tự quyền tiền từ kiêù bào Pháp và nhân dân Mỹ , Anh để lập các đội du kích kháng quốc xã . Trong khi đó , Hồ thì dựa hẳn vào Liên Xô thông qua Quốc tế cộng sản cũng do Liên Xô giựt dây . Vũ khí , quân giới 90 % là từ Trung cộng , Nga xô , chỉ sau khi nhờ vào sự giúp đỡ của ngoại nhân đó , Hồ chiếm được miền Bắc thì mới mở cái gọi là “tuần lễ , phong trào quyên góp“ để củng cố chính quyền , trả nợ Trung cộng , Nga xô dài dài cho đến tận ngày nay vẫn còn nợ . 
 

Sáng hôm nay , nhân dịp các ông bà nghị gật đến Hà Nội để đưa tay phế chức Bộ trưởng Y tế quá mang tai tiếng của Trung Chiến . Người ta mới nghe bà Hoài Thu , chủ nhiệm uỷ ban bà mẹ trẻ em của Hà Nội mắng Bộ trưởng Y tế là “vô cảm“ . 
 

Có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ tính cách “vô cảm“ kể cả “tự lừa mình để nói dối“ là đặc tính truyền thống của cộng sản mà thôi . 

Trang Bìa