Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày  21/05/2004
ĂN TẬN GỐC RỄ, 
TÙ TẬN LƯƠNG TÂM
 

Câu nói thú nhận tội của ông Bộ trưởng Bưu chính viễn thông cộng sản: “Nếu thanh tra thì đi tù hết “ phản ánh rất chính xác toàn bộ hệ thống chức quyền của chế độ cộng sản ở nước ta hiện nay .
 

Nghe như báo trong nước đăng vài bài phản hồi bức xúc của dân chúng là đến ông Bộ trưởng còn nói như thế thì . . .  Giả  thử  thủ tướng cộng sản Khải mà ngồi ở ghế bộ trưởng Tá , cam đoan nếu ông ta không “tự hào” không ăn đường dây lớn mà chỉ ăn nhỏ thì là chuyện không thể có được . Lý do là để leo lên đến đó , việc đầu tiên là phải “bị” cho ăn và biết cho ai ăn . 
 

Cộng sản ngày nay là thế . Nó đi lên vũ đài chính trị bằng sự lọc lừa từ thời Hồ còn sống . Nay , cái chính nghĩa mà chế độ Hồ bấu víu bị lật mặt nạ ở các hiệp định phản quốc bị nhân dân tẩy chay . Vì vậy , để bám tiếp , nó phải mọc rễ ở tất cả chức quyền bằng từ “lợi và chia lợi “ . Mày có lợi, tao chia cho mày lợi , mày và tao phải cùng xuồng . 
 

Sự “tự hào” của ông Tá . Thật ra tận trong tâm của ông ta , đó là sự sợ hãi đến mất trí , sự  thở phào 1 tí , nhẹ 1 tí vì không dính quá sâu vào đường dây tội ác ở thâm cung chính trị bộ . 
 

Không còn thời gian nữa đâu . Cộng sản đã hết thời gian rồi .

Trang Bìa