Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 25/05/2004
ĐẬP TAN ÂM MƯU VU CÁO VIỆC ĐÒI QUYỀN SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO TÂY NGUYÊN BẰNG CHIÊU BÀI "CHỐNG KHỦNG BỐ" CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Tuyên huấn cộng sản lại một lần nữa bộc lộ sự yếu kém nông cạn của mình khi thông qua báo chí trong nước , vu cáo cho hành động chống sự bất công đói nghèo do tình trạng tham nhũng , độc tài của cộng sản gây nên cho đồng bào Tây Nguyên bằng chiêu bài "hành động khủng bố" mà cộng sản đang nhắm vào họ . 

Nếu có thể nói về từ khủng bố , chỉ cần bạn đọc có tấm lòng , đã từng đấu tranh chuyển ít tin tức tự do chống độc tài cộng sản về nước cũng thấy quá rõ ai và chính quyền nào dung túng cho khủng bố . 

Hàng triệu thư tín , hộp thư của người dân Việt Nam bị đánh phá , gửi virus , file nhiễm virus , chặn thư từ chỉ vì họ nói câu "không" với chính sách độc tài của chính quyền cộng sản . Truy nguyên nguồn gốc của những email đánh phá kia ngày nay không có gì quá khó khăn . Câu trả lời luôn luôn là "từ các công ty nhà nước cộng sản về tin học mà ra hoặc từ các toà đại sứ Việt Nam cộng sản". 

Có thể nói trên thế giới này , chưa có một chính phủ nào dám dung túng , che chở , khuyến khích các công ty nhà nước do chính phủ quản lý gửi email virus đánh phá khắp thế giới như nhà nước cộng sản Việt Nam . Hành động của họ được ghi rành rành bút tích chứng cứ đó ở hàng triệu đồng bào người Việt , nó không hề là một sự mơ hồ luận cứ . 

Có thể nói , nếu chính phủ Hoa Kỳ cần , chúng ta có thể từ họ , quảng bá cho nhân dân Hoa Kỳ và toàn thế giới thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền cộng sản trong nước về từ "khủng bố nhà nước" mà họ phải trả lời cho công luận đang đòi hỏi . 

Trang Bìa