Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/06/2004
BUỘC CỘNG SẢN GIÀ NUA
PHẢI ĐIỀU TRẦN
 
Điều trần được tuyên truyền cộng sản xem như một công cụ để bôi nhọ  chỉ trích chính sách dân chủ ở các nước phát triển dân chủ không ủng hộ độc tài . Bất cứ trang tin tức nào có nói đến điều trần trước quốc hội , cộng sản đều hí ha hí hửng xem như món quà mà chúng được thưởng .
 

Thế nhưng gần đây áp lực dư luận đã buộc chính sách của Hà Nội phải thay đổi . Một số giải pháp của một số bộ ngoại giao , tổ chức viện trợ ,nhân quyền , luật...  đã lên tiếng yêu cầu chính phủ của Khải nhắn tiếng cho chính trị bộ mà đứng đầu là hàng ngũ một số đại gia tham nhũng già nua cao cấp cộng sản  phải trả lời ngay những yêu cầu của "cử tri" tức của toàn dân đối với những bộ trưởng , vụ , ngành có liên quan đến tham nhũng .
 

Nghe nói đâu là dù những phiên họp quốc hội hay thường vụ sắp đến dù điều trần chỉ là đóng kịch thì người Việt chúng ta phải cố sức mà đem sự đóng kịch vào khuôn nếp , sau đó thì nếp mới thành thực sự là chuyện tranh đấu thời gian .
 

Mọi người trong nước đang tích cực chuẩn bị cho những trận đánh lớn lâu dài nhưng đem lại lợi ích to lớn cho nước nhà , ví dụ : chuẩn bị đòi điều trần chủ tịch quốc hội cộng sản Nguyễn văn An , xét lại thời ông ta là trưởng ban tổ chức TW đã nhận hối lộ của Năm Cam gần nữa triệu đô la , xét lời khai và bút ký của Năm Cam về Nguyễn văn An gần đây .
 

Điều trần phải là công cụ của người yêu nước Việt Nam chúng ta..

Trang Bìa