Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 21/06/2004
ĐÁNH BẰNG LƯỠI LÊ MỚI Đà
 
Chưa bao giờ Ban Văn hoá Tư tưởng đảng lại đi một bước ngu xuẩn , thậm chí còn xuẩn ngốc hơn cả lịnh cấm đạo của vua chuá nhà Nguyễn ở thế kỷ 19 xa xưa . 

Pháp lịnh mới về quản lý tôn giáo mà chủ yếu là cấm truyền đạo bằng internet , cấm truyền đạo tại gia đình sẽ gây động thái bất bình lan rộng trong các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam . 

Internet ngày nay mà một quan điểm mới , toàn cầu của giới trẻ về mọi sinh hoạt đời sống , sinh hoạt cộng đồng . Chỉ cần một ý kiến được sự đồng tình của cộng đồng trên diễn đàn internet, lập tức , ý kiến đó trở thành câù nối , thành tiếng nói chung của giới trẻ ngay . 

Cấm đạo phát triển thông qua cấm tụ họp , cấm thăm viếng gia đình của các bậc chân tu truyền đạo thì có khác nào ngông nghênh với giới trẻ rằng “quyền lực vật chất nằm trong tay kẻ mạnh vượt cả tín ngưỡng con người“. 

Không tôn trọng họ , tức chấp nhận một trận chiến mà như chúng tôi từng nói : trận chiến giáp lá cà giữa tà và chính . Chiến sĩ hai phe nhiều khi nằm trong chính một nhóm bạn, họ sẽ tranh cãi, đấu khẩu, luận bàn, để rồi, sau chót, chính sẽ thắng tà, tức lưỡi lê xung thiên của chính nghiã phải thắng. 

Từ quê nhà , chúng tôi hoan hô tất cả các bạn trẻ đang giương lê lên trong trận chiến thầm lặng , ác liệt hàng phút , hàng giây ở mọi miền trong và ngoài nước . Không một thế lực hủ lậu , được che chở bằng vàng , đô la , phân biệt giai cấp nào có thể đứng vững nổi trước hàng triệu lưỡi lê giáp chiến này. 

Vững tin đi các bạn . 

Trang Bìa